Kdaj psihoterapija pomaga

Psihoterapija lahko pomaga pri različnih težavah in razlogi za odločitev za psihoterapijo so lahko zelo različni. Nekateri najpogostejši so:

  • Občutki strahu, tesnobe, napadi panike in izogibanje socialnim situacijam.
  • Občutki brezvojnosti, pomanjkanja energije in veselja do življenja.
  • Občutki preobremenjenost, stresa, napetosti in nezmožnosti sprostitve.
  • Zavedanje ali sum na pretekle obremenjujoče ali travmatične izkušnje, ki so lahko bile enkratne ali ponavljajoče.
  • Bolečine, težave z želodcem, prebavo, utrujenost ali druge zdravstvene težave, za katere zdravniki ne najdejo jasnega vzroka.
  • Težave v medosebnih odnosih.
  • Občutki manjvrednosti, nizka samopodoba in samospoštovanje.
  • Želja po osebnem razvoju in krepitvi obstoječih veščin.
  • Druge težave, ki posameznika ovirajo, da bi lahko učinkovito sobival z drugimi in bil uspešen.

Kako delam

Sem integrativna relacijska psihoterapevtka, kar pomeni, da si prizadevam težave posameznika obravnavati celostno. V svoje delo, glede na vaše težave, vključujem teorijo in pristope različnih psihoterapevtskih smeri – psihoanalize, transakcijske analize, geštalt terapije, kognitivno vedenjske terapije in na klienta usmerjene terapije. Vsaka od teh smeri namreč prinaša delno razumevanje posameznika ali problematike in vsaka od njih je obogatena, ko je smiselno povezana z ostalimi ter tako učinkoviteje prispeva k reševanju vaše problematike.

Poleg omenjenih metod dela, kadar je to smiselno, predlagam tudi uporabo drugih metod predelave travmatičnih izkušenj kot sta Brainspotting in EMDR. Opravljeno imam dodatno izobraževanje iz obeh metod in sicer na 2. stopnji.

V terapiji veliko pozornosti posvečam tudi terapevtskemu odnosu in zavedanju doživljanja v danem trenutku. Z ustvarjanjem varnega in zaupnega terapevtskega odnosa skušam podpreti posameznika, da preko pogovora aktivira svoje lastne notranje moči zdravljena in razvoja.

Pri delu spoštujem in zasledujem etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in etični kodeks Društva psihologov Slovenije (DPS). Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijo analizo (SINTA), SKZP in mednarodnega združenja za integrativno psihoterapijo International Integrative Psychotherapy Association (IIPA).

Pred vključitvijo v psihoterapevtsko obravnavo se dogovorimo za uvodno srečanje. To je namenjeno moji seznanitvi z vašimi težavami, vašemu spoznavanju mojega načina dela, ter dogovoru o ciljih in poteku terapije. Pred pričetkom terapije z vami podpišem tudi terapevtski dogovor v katerem se oba zaveževa k dogovorjenemu načinu dela.

Terapije potekajo enkrat tedensko, običajno isti dan v tednu ob isti uri. Individualna terapevtska ura traja 60 minut, po vnaprejšnjem dogovoru pa se pri uporabi Brainspottinga ali EMDR-ja lahko podaljša na 90 minut. V primerih, ko prisotnost na lokaciji ni mogoča, izvajam tudi psihoterapijo preko video klica. Terapijo izvajam tudi v angleškem jeziku.

Za dogovor o terminu za uvodno srečanje, me pokličite na telefonsko številko 031 793 973 ali kontaktirajte preko elektronske pošte: petkica@gmail.com.

Cenik

Uvodno srečanje: 30 eur
Individualna psihoterapevtska ura: 50 eur (60 minut)
Brainspotting ali EMDR ura: 70 eur (90 min)
Psihoterapija para: 80 eur (90 min)

Psihoterapija preko videoklica: 50 eur (60 min)

Poslujem samo negotovinsko.

Lokacija

Psihoterapijo izvajam v Ljubljani, in sicer na dveh lokacijah: Stegne 7 ter Prešernova cesta 5.